U wilt een afspraak maken?

Wij verzoeken u om onderstaande velden in te vullen en uw voorkeurs data en tijd door te geven. Indien deze voorkeur voor ons past zullen wij deze aan u bevestigen. Idien de door u voorgestelde voorkeursdata en tijd niet past, doen wij u een alternatief voorstel. U kunt ook altijd telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 06 154 330 77

Persoonlijke gegevens
Voorkeursdata
Eventuele aanvullingen

© 2022 Intermentia Uitvaartverzorging - Alle rechten voorbehouden.

Delen