Bij overlijden

De wereld lijkt even stil te staan als een naaste of familielid overlijdt. Er gaan veel praktische zaken op u afkomen. Als eerste moet het overlijden officieel vastgesteld worden door een (huis)arts die vervolgens een verklaring afgeeft van overlijden. Vanaf dat moment mogen wij u begeleiden om samen,  stap voor stap invulling te gaan geven aan het naderende afscheid. Wij zijn dag en nacht telefonisch voor u bereikbaar. Ook voor vragen vóórdat de (huis)arts is geweest.

Bij overlijden

De wereld lijkt even stil te staan als een naaste of familielid overlijdt. Er gaan veel praktische zaken op u afkomen. Als eerste moet het overlijden officieel vastgesteld worden door een (huis)arts die vervolgens een verklaring afgeeft van overlijden. Vanaf dat moment mogen wij u begeleiden om samen,  stap voor stap invulling te gaan geven aan het naderende afscheid. Wij zijn dag en nacht telefonisch voor u bereikbaar. Ook voor vragen vóórdat de (huis)arts is geweest.

afspraak maken

Verzorging en opbaring

De verzorging en opbaring van de overledene is een belangrijk moment. Het kan troost bieden om persoonlijk tijdens de verzorging een taak te vervullen. Ook passief bij de verzorging aanwezig zijn, kan uw rouwverwerking al bevorderen. In alle gevallen krijgen de nabestaanden zelf de gelegenheid hierin een keuze te maken. Ons advies: verlies hierbij de eventueel aanwezige kinderen niet uit het oog. Wij zullen er op dat moment altijd voor u zijn om u hierin te begeleiden.

Opbaring thuis

Thuis kunt u in alle rust samen zijn in uw eigen vertrouwde omgeving. Bij Intermentia heeft u bovendien de mogelijkheid om, wanneer u daar behoefte aan heeft, altijd mee te helpen bij de verzorging van de overledene. Waar de opbaring ook plaats zal vinden. Thuis opbaren kan zowel op bed als in de kist. U bepaalt verder uw eigen bezoektijden voor naasten en belangstellenden.

Omdat een uitvaart wettelijk dient plaats te vinden tussen 36 uur na overlijden en uiterlijk zes werkdagen erna, wordt veelal gebruik gemaakt van een koeling of een tijdelijke balseming middels thanatopraxie. Wij adviseren u desgewenst over de mogelijkheden waar u zich het prettigst bij voelt.

afspraak maken

Opbaring thuis

Thuis kunt u in alle rust samen zijn in uw eigen vertrouwde omgeving. Bij Intermentia heeft u bovendien de mogelijkheid om, wanneer u daar behoefte aan heeft, altijd mee te helpen bij de verzorging van de overledene. Waar de opbaring ook plaats zal vinden. Thuis opbaren kan zowel op bed als in de kist. U bepaalt verder uw eigen bezoektijden voor naasten en belangstellenden.

Omdat een uitvaart wettelijk dient plaats te vinden tussen 36 uur na overlijden en uiterlijk zes werkdagen erna, wordt veelal gebruik gemaakt van een koeling of een tijdelijke balseming middels thanatopraxie. Wij adviseren u desgewenst over de mogelijkheden waar u zich het prettigst bij voelt.

Opbaring in een rouwcentrum

Is opbaren thuis niet mogelijk of niet gewenst, dan kunnen wij diverse uitvaart- en rouwcentra bij u in de buurt inschakelen.

afspraak maken
Kinderen en afscheid nemen

Niet iedereen heeft dezelfde manier van waarnemen en beleven. Dat geldt al helemaal voor kinderen. Zaken die voor ons als volwassenen details lijken, kunnen voor hen juist heel belangrijk zijn. En andersom. Zo kunnen kinderen een sterke behoefte hebben om de overledene nog één keer in de kist te bekijken. Al is het alleen maar om niet de onterechte hoop te koesteren dat er iemand anders opgebaard ligt.

Niet iedereen heeft dezelfde manier van waarnemen en beleven. Dat geldt al helemaal voor kinderen. Zaken die voor ons als volwassenen details lijken, kunnen voor hen juist heel belangrijk zijn. En andersom. Zo kunnen kinderen een sterke behoefte hebben om de overledene nog één keer in de kist te bekijken. Al is het alleen maar om niet de onterechte hoop te koesteren dat er iemand anders opgebaard ligt.

Persoonlijke boodschap

Het biedt ze bovendien de gelegenheid om eventueel nog iets persoonlijks mee te geven en voorwerpen in de kist te leggen. Om dezelfde reden kiezen steeds meer mensen voor een blanke, onbewerkte kist. Daar kan iedereen met bijvoorbeeld een viltstift een persoonlijke boodschap op zetten. Dat geldt in het bijzonder voor mensen met een vorm van autisme, bij wie de ernst van alle gebeurtenissen vaak pas later doordringt. Uiteindelijk draagt het voor de meesten bij aan een goede rouwverwerking en houdt het de herinneringen aan een zeer bijzondere dag nog lang in leven.

Opbaring in een rouwcentrum

Is opbaren thuis niet mogelijk of niet gewenst, dan kunnen wij diverse uitvaart- en rouwcentra bij u in de buurt inschakelen.

Kinderen en afscheid nemen

Niet iedereen heeft dezelfde manier van waarnemen en beleven. Dat geldt al helemaal voor kinderen. Zaken die voor ons als volwassenen details lijken, kunnen voor hen juist heel belangrijk zijn. En andersom. Zo kunnen kinderen een sterke behoefte hebben om de overledene nog één keer in de kist te bekijken. Al is het alleen maar om niet de onterechte hoop te koesteren dat er iemand anders opgebaard ligt.

Persoonlijke boodschap

Het biedt ze bovendien de gelegenheid om eventueel nog iets persoonlijks mee te geven en voorwerpen in de kist te leggen. Om dezelfde reden kiezen steeds meer mensen voor een blanke, onbewerkte kist. Daar kan iedereen met bijvoorbeeld een viltstift een persoonlijke boodschap op zetten. Dat geldt in het bijzonder voor mensen met een vorm van autisme, bij wie de ernst van alle gebeurtenissen vaak pas later doordringt. Uiteindelijk draagt het voor de meesten bij aan een goede rouwverwerking en houdt het de herinneringen aan een zeer bijzondere dag nog lang in leven.

Uitvaartverzekering:
natura of kapitaal?

Hoeveel er aan de uitvaart besteed kan worden, hangt deels af van de vraag of er een uitvaartverzekering is afgesloten. Is er een verzekering? Dan bent u altijd vrij om zelf uw uitvaartondernemer te kiezen. Verzekeringen zijn er ruwweg in twee varianten:

Uitvaartverzekering:
natura of kapitaal?

Hoeveel er aan de uitvaart besteed kan worden, hangt deels af van de vraag of er een uitvaartverzekering is afgesloten. Is er een verzekering? Dan bent u altijd vrij om zelf uw uitvaartondernemer te kiezen. Verzekeringen zijn er ruwweg in twee varianten:

Naturaverzekering

Bij een naturaverzekering wordt geen geld uitgekeerd, maar een dienstenpakket. Dit is een vaststaand pakket aan diensten voor een bepaald bedrag bij de betreffende verzekeraar.

Kapitaalverzekering

Bij een kapitaalverzekering ontvangen nabestaanden bij overlijden juist een geldbedrag. Zij kunnen dan met dat bedrag zelf invulling geven aan de diensten voor een begrafenis of crematie.

Waar vindt het laatste afscheid plaats?

Het uitgangspunt om de locatie van de afscheidsdienst te bepalen, is altijd de vraag: Wat past het beste bij de overledene en zijn of haar familie? Er zijn doorgaans veel locaties in de omgeving beschikbaar. Wij denken ook hierin graag met u mee.

Snelle kostenbegroting

Ook bij een uitvaart ontkomt u er niet aan: de kosten. Omdat geen twee uitvaarten hetzelfde zijn, is hier geen standaard voor. Alles hangt logischerwijs af van de wensen van de overledene of nabestaanden ten aanzien van de invulling. Zo maakt het al verschil of het gaat om een begrafenis of een crematie. Dat geldt dus helemaal voor extra wensen ten aanzien van de locatie, de wijze van vervoer, de catering en de soort kist of urn. Wij denken altijd met u mee, ook als er een beperkt budget beschikbaar is. In alle gevallen verzorgt Intermentia binnen 24 uur een kostenbegroting.

Afspraak maken?

Persoonlijke gegevens
Voorkeursdata & tijd
Eventuele aanvullingen

Waar vindt het laatste afscheid plaats?

Het uitgangspunt om de locatie van de afscheidsdienst te bepalen, is altijd de vraag: Wat past het beste bij de overledene en zijn of haar familie? Er zijn doorgaans veel locaties in de omgeving beschikbaar. Wij denken ook hierin graag met u mee.

Snelle kostenbegroting

Ook bij een uitvaart ontkomt u er niet aan: de kosten. Omdat geen twee uitvaarten hetzelfde zijn, is hier geen standaard voor. Alles hangt logischerwijs af van de wensen van de overledene of nabestaanden ten aanzien van de invulling. Zo maakt het al verschil of het gaat om een begrafenis of een crematie. Dat geldt dus helemaal voor extra wensen ten aanzien van de locatie, de wijze van vervoer, de catering en de soort kist of urn. Wij denken altijd met u mee, ook als er een beperkt budget beschikbaar is. In alle gevallen verzorgt Intermentia binnen 24 uur een kostenbegroting.

Afspraak maken?

Persoonlijke gegevens
Voorkeursdata & tijd
Eventuele aanvullingen
Dag en nacht bereikbaar
Overlijden melden

© 2022 Intermentia Uitvaartverzorging - Alle rechten voorbehouden.

Delen